9 Απρ 2009

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

10 Απριλίου
Παρασκευή στις 19:00 μ.μ στην ''ΓΕΦΥΡΑ ''

8 Απρ 2009

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye'li devrimci Aslan Tayfun Özkök Yunanistan devleti tarafından faşist Türk devletine iade edilmek isteniyor. Bu iadenin durdurulması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz!

Türkiye'de uzun yıllar devrimci faaliyet yürütmüş ve bunun sonucu olarak 1980 cuntasında tutuklanarak ağır işkencelerden geçirilen Aslan Tayfun Özkök, politik görüşlerinden dolayı ömür boyu hapis istemiyle yargılanmış ve uzun yıllar cunta hapishanelerinde tutuklu kalmıştır.
Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Özkök, yaklaşık 8 ay önce Kıbrıs' da tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından iltica başvurusu yapan Aslan Tayfun Özkök iltica başvurusu kabul edilmeyerek, 25 marta Yunanistan'a iade edilmiş ve Türk devletinin iade istemi gerekçesiyle Atina hava alanında Yunanistan makamlarınca gözaltına alınmıştır. Beş gün süresince nezarethanede göz altında tutulduktan sonra mahkemeye çıkartılan Özkök, tutuklanmıştır.

Son yıllarda AB ülkelerinde estirilen “anti-terör” saldırılarının bir sonucu olarak toplumun bütün dinamik kesimlerinin sindirilmeye çalışılarak, kazanılmış haklarının törpülenerek gasp edilmesine yönelik gerici saldırılar, son ekonomik krizle birlikte daha boyutlu bir hal almıştır. Bu saldırıların bir parçası olarak politik mültecilerin de “terörist” gösterilerek, politik iltica haklarının gasp edilmesine yönelik saldırılara hız verilmiştir. Bunun en son örneğini Yunanistan devletinin Aslan Tayfun Özkök'ü iade girişimi oluşturmaktadır. Bu iade girişimi mevcut gerici saldırıların daha üst boyutta sürdürülmesinin açık bir göstergesidir.

Bu saldırılar, başta Yunanistan işçi ve emekçileri olmak üzere bütün anti-faşist, anti-militarist ve devrimci-demokrat güçlerin birleşik karşı koyuşu olmadan aşılamaz. Bu gerici saldırılar karşısında birleşilmeli ve Aslan Tayfun Özkök'ün iadesi engellenmelidir!

Halen cunta anayasasının hüküm sürdüğü faşist Türk devletinde en sıradan demokratik taleplerin dahi suç kapsamında değerlendirildiği, kendisine muhalif olan kesimlerin sokak ortasında kurşunlandığı, polis nezaret hanelerinde dövülerek öldürüldüğü, işkencenin sistematik olarak sürdürüldüğü, devrimcilerin, komünistlerin, aydın ve yazarların f tipi hapishanelere doldurularak toplumdan izole edilmeye çalışıldığı bir gerçekliktir. Buna rağmen toplumumuz ve dış kamuoyu sahte bir demokrasi yalanıyla aldatılmaya çalışılmaktadır. Fakat bu sahte demokrasinin peçesi düşmüştür. Türk devletinin faşist yüzü, her gün bir yenisini eklediği katliamlarıyla açıkça ortadadır.

Bu gerçekliğe rağmen, faşist Türk devletinin “demokratik”leştiğini gerekçe ederek Türk ve Kürt politik mültecilerin iade edilmeye çalışılması, bahsettiğimiz anti-demokratik faşist uygulamaların ve dünya kamuoyunun her gün tanılık ettiği katliamların açıkça ortağı olunacağı bilinmelidir! Bu anlamda Aslan Tayfun Özkök'ün faşist Türk devletine iade edilmesi durumunda can güvenliği tehlikesinden birinci dereceden Yunanistan hükümeti sorumlu olacaktır. Bu gerici tutuma baş vurulmamalı ve ortak olunmamalı, Aslan Tayfun Özkök'ün iadesi durdurulmalıdır.

-Aslan Tayfun Özkök'ün Türkiye'ye iadesi durdurulmalı ve derhal serbest bırakılmalıdır!
-Aslan Tayfun Özkök'e ve Bütün Politik Mültecilere iltica!

ANADOLU HALKLARI KOPRU KÜLTÜR MERKEZİ
DEVRİMCİ DEMOKRASİ ATİNA TEMSİLCİLİĞİ
PARTİZAN
ATILIM (ATİNA)
KÜRDİSTAN KÜLTÜR MERKEZİ
TÜRKİYE GERÇEĞİ GAZETESİ
‘OTEKI’ DERGISI
SELANIK GOCMEN VE MULTECILER KOLLEKTIFI
YOL KULTUR MERKEZI (SELANIK)
CLANDESTİNA.ORG
ARNAVUT GÖÇMENLER FORUMU

07.04.2009

HANDS OFF THE POLITICAL REFUGEE ASLAN TAYFUN OZKOK

HANDS OFF THE POLITICAL REFUGEE ASLAN TAYFUN OZKOK

The turkish leftist fighter Aslan Tayfun Ozkok is threatened directly with deportation to turkey by the greek state. We call everyone to support him in order to stop his deportation.

Aslan Tayfun Ozlok has fought for many years against the oppressive regime of Turkey. During the 1980s junta he was imprisoned for many years and tortured due to his political beliefs. And also he was adjudicated for a law life sentence by the government of 1980s junta. He had been living outside Turkey for some time now until he was imporisoned again for about 8 months in Cyprus. Immediately after his detention he applied for political asylum which was however rejected by the cypriot state resulting in his deportation to greece. on march 25th he was arrested at the airport by the greek officials and after waiting for 5 days to go through trial he was imprisoned.

In recent years an “antiterrorist hysteria” has prevailed in the countries of the E.U. which targets political fighters and which seems to have worsened with the recent economic crisis. Because for this refugees are slandered as terrorists so as to easily have their rights hurt. This series of attacks has climaxed with the most recent example of the attempt of the greek state -and of the dominant class- to deport ozkok. This hostile act can be faced only with a common fight on the side of the anti imperialist, antifascist, antimilitary powers to prevent his deportation and any other hostile prctice of this sort.

Reality in the modern turkish regime is that every fight for democracy is condemned as a crime. Objectors are murdered in the streets and in police departments. Tortures continue consistently while fighters, intellectuals and writers are imprisoned in type F prisons. Despite all this, a fake image of democratization is given outside as well as within the country. This image is demolished by the reality that people live as the real face of the fascist state is more and more obvious with the daily murders.

By highlighting the pretext of the supposed democratization of the country, the deportations of kurdish and turkish political refuges continue and act as a political partnership for the crimes of dominant class. For this reason, in the case of a deportation of ozkok- who no longer has any safety in turkey, even for his own life- the greek government is responsible. It must resign from this reactionary position and offer him political asylum.

We ask:
For political asylum to be given to Aslan Tayfun Ozkok and to all the political refugees.
For Aslan Tayfun Ozkok to be freed immediately!

Bridge of People of Anatolia Culture Center
Devrimci Demokrasi (Office in Greece)
Partizan
Atilim (Athens)
Kurdistan Culture Center
Turkiye Gercegi Newspaper
The Other Periodical
Collective Of refuges and immigrants(Thesaloniki)
The Road Culture Center
Clandestina.Org
Albanian Forum of Immigrants
07.04.2009

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ASLAN TAYFUN ÖZKÖK

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ASLAN TAYFUN ÖZKÖK


Ο Τούρκος αριστερός αγωνιστής Aslan Tayfun Özkök απειλείται άμεσα με απέλαση στη Τουρκία από το ελληνικό κράτος. Καλούμε όλους να συμπαρασταθούν για να σταματήσει η απέλασή του!


Ο Aslan Tayfun Özkök έχει αγωνιστεί χρόνια ενάντια στο καταπιεστικό σύστημα της Τουρκίας. Κατά τη δεκαετία του 80, φυλακίστηκε για πολλά χρόνια και βασανίστηκε εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων. Εδώ και αρκετό καιρό διέμενε στο εξωτερικό, μέχρι που φυλακίστηκε πάλι για περίπου 8 μήνες στην Κύπρο. Αμέσως μετά τη κράτησή του κατέθεσε αίτηση για πολιτικό άσυλο, η οποία όμως απορρίφθηκε από το κυπριακό κράτος με αποτέλεσμα να απελαθεί στην Ελλάδα. Στις 25 Μαρτίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο από τις ελληνικές αρχές, και αφού περίμενε 5 μέρες για να τον δικάσουν, φυλακίστηκε.


Τα τελευταία χρόνια επικρατεί μια αντιτρομοκρατική υστερία στις χώρες της Ε.Ε. που στόχο έχει πολιτικούς αγωνιστές, και η οποία με την πρόσφατη οικονομική κρίση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί. Εξαιτίας της δε, οι πολιτικοί πρόσφυγες συκοφαντούνται ως τρομοκράτες προκειμένω να πληγούν τα δικαιώματά τους. Ο κύκλος των επιθέσεων αυτών κλιμακώνεται με το πιο πρόσφατο παράδειγμα της προσπάθεια του ελληνικού κράτους- και κατ' επέκταση της εδώ αστικής τάξης- να απελάσει τον Özkök. Η εχθρική αυτή ενέργεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κοινό αγώνα από τη μεριά των αντιιμπεριαλιστικών, αντιφασιστικών, αντιμιλιταριστικών δυνάμεων για να αποτρέψει την απέλασή του, καθώς και κάθε άλλου τέτοιου είδους επιθετικές πρακτικές.


Η πραγματικότητα στο σύγχρονο καθεστώς της Τουρκίας είναι ότι κάθε αγώνας για τη δημοκρατία καταδικάζεται ως έγκλημα. Οι αντιφρονούντες σκοτώνονται, δολοφονούνται στους δρόμους, στα αστυνομικά τμήματα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται συστηματικά, ενώ αγωνιστές, διανοούμενοι, συγγραφείς φυλακίζονται σε φυλακές τύπου F. Παρόλα αυτά δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα εκδημοκρατισμού, τόσο προς τα έξω, όσο και στο εσωτερικό. Μια εικόνα που γκρεμίζεται μπροστά στην πραγματικότητα που ζει ο λαός, αφού με τις καθημερινές δολοφονίες το πραγματικό πρόσωπο του φασιστικού κράτους γίνεται ολοένα και πιο διακριτό.


Προβάλλοντας το πρόσχημα του υποτιθέμενου εκδημοκρατισμού της χώρας, οι απελάσεις Τούρκων και Κούρδων συντρόφων συνεχίζονται, και λειτουργούν σαν πολιτική απενοχοποίηση για τα εγκλήματα των αρχών. Γι αυτό το λόγο σε περίπτωση απέλασης του Özkök- που καμία ασφάλεια δεν μπορεί να έχει πλέον στην Τουρκία ακόμα και για την ίδια του τη ζωή- ευθύνη έχει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία και πρέπει να παραιτηθεί από αυτή την αντιδραστική στάση και να του προσφέρει πολιτικό άσυλο.


Ζητάμε:

Να δοθεί πολιτικό άσυλο στον Aslan Tayfun Özkök και σε όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες

Να μην εκδοθεί στην Τουρκία ο Aslan Tayfun Özkök, να απελευθερωθεί άμεσα


Πολιτιστικό Κέντρο των Λαών της Ανατολής ''ΓΕΦΥΡΑ''

Εφημερίδα ''DEVRİMCİ DEMOKRASİ''

Περιοδικό ''PARTİZAN''

Εφημερίδα ''ATILIM''

Πολιτιστικό Κέντρο του Κουρδιστάν

Εφημερίδα ''TÜRKİYE GERÇEĞİ''

Περιοδικό ''Ο ΑΛΛΟΣ''

Ομάδα Μεταναστών και Προσφύγων Θεσσαλονίκης

CLANDESTİNA.ORG

Φορουμ Αλβανων Μετανατων

πολιτιστικο Κεντρο “ο Δρομος”

07.04.2009